Krok 1: Wskaż wideo


Po uruchomieniu programu ukaże się ekran główny aplikacji:

Blu-ray To DVD main interface


Rozpocznij poprzez włożenie dysku Blu-ray do napędu lub poprzez wskazanie folderu z dysku twardego ze strukturą Blu-ray, jak wskazują 2 strzałki powyżej.
* Jeśli włożony dysk Blu-ray jest zabezpieczony, należy skorzystać z dodatkowego programu działającego w tle wraz z Blu-ray to DVD. Jest wiele tego typu narzędzi na rynku, ale polecany przez nas to AnyDVD.

Struktura wideo zostanie wczytana i wyświetlona w oknie programu:

Blu-ray to DVD audio/subtitles selection

Zawartość Blu-ray zostanie wyświetlona. Jeśli istnieje zawartość dodatkowa (Bonus), również wyświetli się w tym oknie.

Wskaż pliki wideo (tytuł główny, materiał dodatkowy...), który chcesz przekonwertować, dodaj też ścieżki Audio i napisy, które chcesz zachować, z oryginalnej struktury Blu-ray.
Aby dokonać zaznaczenia, kliknij w kwardat obok nazwy wybranego strumienia, po jego lewej stronie. Można wskazać wiele ścieżek Audio/napisów, lub nie wybrać żadnej.

Po dokonaniu wyboru, kliknij na Następny krok.


Krok 2: Wybierz Ustawienia


Okno ustawień wygląda następująco:

Blu-ray To DVD Settings

1. Profil wideo i jakość

Wybierz format wideo (NTSC jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej, PAL jeśli mieszkasz w Europie) i proporcje ekranu (4:3 lub 16:9) w zależności od posiadanego odbiornika TV.
Dodatkowo można wskazać jakość projektu - ten parametr zarządza prędkością konwersji: najwyższe ustawienie daje najlepszą jakość, ale wydłuża proces konwersji.

2. Ustawienia piku docelowego

Wskaż maks. rozmiar docelowy, np. rozmiar włożonego dysku do nagrania. Jeśli projekt jest większy, można użyć do nagrania dwuwarstwowego dysku DVD (Dual Layer DVD-9). Rozmiar docelowy może też być ustalony ręcznie.

Folder docelowy jest lokalizacją zapisu wynikowych plików po konwersji. Miejsce to może zostać dowolnie zmienione.

Poniżej widać analizator Jakości docelowej : pomaga on dopasować jakość docelową w zależności od wskazanego dysku DVD użytego do nagrania (ustawienie na górze po prawej).
Rozmiar projektu zależy od użytych strumieni plików/ścieżek Audio/napisów/zawartości dodatkowej/Menu/rozdziałów, modyfikacja tych danych może zredukować rozmiar projektu, jeśli jest taka potrzeba.

3. Opcje DVD Video

Wprowadź nazwę projektu, która zostanie użyta w Menu DVD.
Wybierz opcję Menu i z niej różne szablony poprzez operację przeciągnij-upuść (podgląd szablonu zostanie wyświetlony w oknie po prawej).

Teraz zdecyduj na sposób implementacji rozdziałów : czy mają być pobrane z pliku źródlowego, generowane automatycznie (z określoną częstotliwością), czy brak.

4. Ustawienia nagrywania

Edytuj nazwę wideo do nagrania, jeśli chcesz, wybierz nagrywarkę, jeśli posiadasz więcej niż jedną w systemie, wskaż prędkość zapisu (zalecamy najniższą możliwą obsługiwaną przez płytę, dla uzyskania najlepszych efektów nagrania)
Jeśli klikniesz na Zmień ustawienia zapisu... zostanie otwarte okno, jak na obrazku poniżej:

Blu-ray To DVD burn settings

Tutaj, możesz dostowować wszystkie parametry nagrywania, jak kasowanie nośnika RW bez ostrzeżenia, wysuwanie tacki DVD po zakończonym poprawnym zapisie oraz metoda zapisu.

Kiedy wszystkie ustawienia zostaną zakończone, kliknij na Następny krok i to już wszystko!

Krok 3: Przetwarzanie wideo


Proces konwersji rozpocznie się automatycznie:

Blu-ray To DVD conversion in progress

Obecne ustawienia pliku znajdują się po lewej.
Można odznaczyć pole Pokaż podgląd wideo dla szybszej konwersji. Podgląd ten pozwala zobaczyć aktualnie przetwarzany moment filmu.

Krok 4: Nagrywanie


Jeśli jeszcze nie wlożono dysku DVD, pora najwyższa to zrobić.
Jesli zostanie włożony dysk DVD RW, zostanie najpierw skasowany i przygotowany do zapisu.
Proces nagrywania rozpocznie się automatycznie

Blu-ray To DVD burning

Dodatkowo można wybrać opcję późniejszego zapisu po zakończonej konwersji, lub nagrać inną kopię. By to zrobić, kliknij na "koło zębate" w prawym górym rogu okna programu, wybierz Narzędzia i Nagraj już zgrany projekt DVD
Wskaż wideo w nowootwartym okniem włóż DVD do napędu i gotowe!

Blu-ray To DVD Burn a conversion
Krok 5: Przetwarzanie zakończoneBlu-ray To DVD end of process

Wynikiem konwersji i zapisu jest w pełni odczytywalna płyta DVD możliwa do odczytania na dowolnym odtwarzaczu DVD z zachowaniem najwyższej jakości obrazu i dźwięku!