Ustawienia główne są ustawieniami stosowanymi do pliku(ów) wideo i projektu(ów) domyślnie. Zalecane jest dopasowanie tych ustawień przed dodaniem wideo do projektu. Te ustawienia zostaną podmienione przez ustawienie w zakładce pod oknem podglądu. Ustawienia zmienione w tych zakładkach będą zastosowane tylko do wideo zaznaczonego na drzewie plików. Nie zostaną zapisane do przyszłych konwersji. Aby zapisać ustawienia, należy zmienić Domyślne ustawienia, dzięki czemu będą dostępne z menu głównego ConvertX: Domyślne ustawienia.Domyślne ustawienia

1. OgólneFolder roboczy to lokalizacja, gdzie konwersje są zapisywane. Możesz zmienić tę lokalizację i określić ją np. na zewnętrznym dysku, klikając "ikonę folderu". Upewnij się, że zapewniasz poprawną i działającą ścieżkę folderu.
Dla ConvertXtoDVD
W folderze roboczym znajdziesz stworzony folder o nazwie pierwszego dodanego tytułu, zawierający 2 podfoldery, nazwane VIDEO_TS oraz AUDIO_TS. VIDEO_TS zawiera "dane", a AUDIO_TS zwykle jest pusty, ale jest wymagany przez starsze odtwarzacze.
Uwaga: Jeśli masz 2 (lub więcej) dysków w komputerze, użyj jednego jako źródło, a innego jako cel zapisu przekonwertowanego DVD. Zoptymalizuje to szybkość odczytu / zapisu.
Uwaga: Musisz posiadać w katalogu (tutaj E:) przynajmniej 4.3GB (DVD-5) lub 8.5GB (DVD-9) miejsca wolnego przed nagraniem. Program sprawdza przed każdą konwersją ilość wolnego ("zarezerwowanego") miejsca w przypadku zajęcia 100% nośnika ORAZ czy nie znajduje się tam przed rozpoczęciem konwersji folder o tej nazwie (identycznej jak pierwszy tytuł z listy).
Domyślna instalacja to: C:|Users|[nazwa użytkownika]|Documents|ConvertXToDVD

Dla ConvertXtoHD: W folderze roboczym znajdziesz stworzony folder o nazwie pierwszego dodanego tytułu
Uwaga: Musisz posiadać w katalogu (tutaj E:) przynajmniej 25GB (BD25) lub 50GB (BD50) miejsca wolnego przed nagraniem. Program sprawdza przed każdą konwersją ilość wolnego ("zarezerwowanego") miejsca w przypadku zajęcia 100% nośnika ORAZ czy nie znajduje się tam przed rozpoczęciem konwersji folder o tej nazwie (identycznej jak pierwszy tytuł z listy).
Domyślna instalacja to: C:|Users|[nazwa użytkownika]|Documents|ConvertXToHD

Zapamiętaj ostatni otwierany folder: Jeśli opcja jej zaznaczona, okno dodawania nowych plików zacznie od tej lokalizacji, a dopiero później od folderu roboczego.

Wyświetl ostatnią zakładkę podczas nawigacji między Zestawami Tytułów: Jeśli zaznaczone, zachowuje ostatnio otwartą kartę (pod oknem podglądu) podczas klikania na nowy Zestaw Tytułów na drzewie plików. Bez tej opcji zakładki zawsze po przełączeniu na nowy Zestaw Tytułów domyślnie otworzą kartę "Podgląd".

Sprawdź aktualizacje regularnie: Sprawdzana zostanie aktualizacja aplikacji w regularnych odstępach czasu podczas pracy ConvertX.

Nie pytaj o aktualizacje: Jeśli zaznaczone, ConvertX nie będzie wyświetlał żadnych powiadomień o dostępności aktualizacji.

Motyw programu może być dopasowany w ponad 26 kolorach do wyboru. Pozwoli to zmienić wygląd, ale i Twój komfort podczas pracy z programem.


2. Język

Ustaw program w wybranym prze siebie języku. Jeśli Twój język nie znajduje się na liście, a chcesz nam pomóc przetłumaczyć program, skontaktuj się z nami na adres: trad@vsosoftware.fr


3. Rozdziały

Ustawienia, które tutaj określisz zostaną zatwierdzone do całego projektu (do wszystkich plików z jednej konwersji) podczas gdy zakładka Rozdziały usytuowana pod podglądem zatwierdza zmiany tylko do danego wideo. Więcej opcji dostępnych w zakładce Rozdziały.

Rozdział to niewidoczny znacznik wideo pozwalający na nawigowanie podczas oglądania. Zamiast szybkiego przewijania do określonego punktu, możesz przeskakiwać do określonego momentu, które możesz określić w tym miejscu.
Uwaga: tylko dla ConvertXtoDVD, maksymalna liczba rozdziałów to 99. To ograniczenie jest limitem standardu DVD, nie ConvertXtoDVD.ConvertX automatycznie importuje oryginalne rozdziały z pliku wideo. Jeśli oryginalne rozdziały są znalezione, ConvertX nie zastosuje domyślnego podziału widocznego poniżej, ale jeśli przejdziesz do ustawień głównych i zatwierdzisz "tak" odpowiadając na pytanie "Czy chcesz zastosować nowe ustawienia do obecnego projektu?", ConvertX zastosuje te ustawienia do listy rozdziałów zastępując tym samym oryginalne rozdziały.

Stwórz rozdział co

Pozwala na automatyczne wstawienie rozdziału co X minut lub sekund. M = minuty, S = sekundy
Jeśli nie zaznaczone, żadne rozdziały nie zostaną dodane automatycznie. To ustawienie działa tylko w parze z Dla Tytułów dłuższych niż więc warto upewnić się co do ustawienia poniżej. Rozdział zostanie wstawiony także na początku pliku. Nie można usunąć tego pierwszego rozdziału !!

Dla Tytułów dłuższych niż
Wstawia rozdział o wartościach określonych powyżej tylko dla wideo dłuższego niż określone tutaj (domyślnie 15 minut). Dla przykładu, żadne rozdziały nie zostaną dodane, jeśli wideo ma 10 minut, np. teledyski wideo.

Automatycznie dodawaj rozdział na początku każdego dołączonego pliku: Jeśli łączysz wiele plików razem, dodaje znacznik rozdziału na początku każdego dołączonego pliku dla łatwiejszej nawigacji.

Automatycznie dodawaj rozdział na początku każdego cięcia:
rozdział będzie dodawany na początku każdego znacznika cięcia dla łatwiejszej nawigacji.

Automatycznie nazywaj przycisk rozdziału

Tutaj znajdziesz informacje, jak będą automatycznie dodawać się przyciski w Menu kierujące do rozdziału.
Te opcje będą pokażą się na przyciskach w Menu:
Rozdział # 1 : Tekst "Rozdział" jest modyfikowany w tej sekcji, albo w sekcji Menu, Etykiety.
Zmienna może być zmieniona na dowolną z listy poniżej.
Zmień wartość między nawiasami trójkątnymi < >. Nawiasy nie są dostępne w finalnym przycisku.
Kilka przykładów:
- Rozdział # --> Rozdział # 1
- Rozdział # z --> Rozdział # 1 z 4 (wartość 4 zależy od łącznej ilości rozdziałów)
- Cokolwiek --> Cokolwiek 1
Możesz łączyć zmienne w jednej linii dowolnie.


4. Opcje Menu

Różne szablony Menu dostępne są w programie, ale możesz także dodać nowe lub stworzyć własne, jeśli tylko masz zdolności projektowe. Niektóre poradniki zostały opisane na Forum - aby uzyskać odnośniki, zajrzyj do sekcji Szablony Menu w tym poście.Możesz wybrać jeden z dostępnych szablonów z listy Menu rozwijanego. Wszystkie szablony posiadają swoje własne charakterystyki i opcje. Dla kompletnego przeglądu szablonów i ich dostosowywania, sprawdź ten poradnik.

Edytuj czcionki szablonu pozwala na otwarcie edytora tekstowego, który pozwala na edycję wyglądu w Menu szablonu. Szczegóły w tym poście na Forum.

Możesz zdecydować, co chcesz zrobić, jeśli etykieta jest za duża (nazwa lub Zestaw Tytułów, itd..) i nie chce zmieścić się w Menu na ekranie: zredukuj tekst, przytnik, zignoruj lub anuluj konwersję.

Kliknij na Edytuj etykiety DVD jeśli chcesz zmienić nazwę elementów Menu: Ustawienia, Napisy, Audio, Odtwarzanie, itd. Możesz wcisnąć F2, aby edytować Domyślny tekst lub kliknij na niego dwukrotnie.

Następujące opcje mają wpływ na zachowanie nośnika po włożeniu do odtwarzacza DVD/Blu-ray:
Automatyczne odtwarzanie: gdy włożony jest nośnik, przeskakuje Menu i odtwarza pierwszy Tytuł automatycznie
Odtwarzaj w pętli: po zakończeniu odtwarzania całości, odtwarzanie rozpoczyna się od początku
Odtwarzaj Tytuły jeden po drugim: odtwarza Tytuły/wideo jeden po drugim bez wracnia do Menu.
Przeskocz Menu Tytułowe automatycznie: kiedy Tytuł jest zaznaczony w Menu głównym, przeskakuje do jego odtwarzania automatycznie. Ta opcja jest ignorowana, jeśli brak Menu Tytułowego.
Powróć do Menu Tytułowego po zakończeniu odtwarzania Zestawu Tytułów: gdy odtwarzanie się zakończy, zostaniesz cofnięty do Menu Tytułowego zamiast to Głównego. Ta opcja jest ignorowana, gdy nie ma Menu Tytułowego.
Nie twórz Menu Tytułu dla pojedynczego Tytułu: jeśli jest tylko jeden Zestaw Tytułów, Menu nie zostanie utworzone. Menu Tytułu jest przydatne, gdy dostępnych jest wiele wideo do odtworzenia. To Menu Tytułowe w przypadku 1 wideo nie zdaje rezultatu.

Autoodtwarzanie podglądu: przydatne, gdy edytowane są pliki na widoku drzewa. Jeśli zaznaczone i klikniesz na element Menu w drzewie widoku, odtworzony zostanie podgląd w oknie pierwszego elementu drzewa, zamiast ręcznego wybierania wideo i klikania przycisku.


5. Wideo / Format wyjściowy

Dla ConvertXtoDVD:
W tej zakładce możesz określić format DVD domyślnie używany w projekcie. Możesz dopasować także każdą pojedynczą opcję wewnątrz projektu indywidualnie w zakładce Wyjście pod oknem podglądu.

Upewnij się, że wybierasz poprawny Format (Standard wideo): PAL dla Europy, NTSC dla USA (Istnieje możliwość, że nie będzie można odtworzyć DVD właśnie z powodu złego formatu, a nie wszystkie odtwarzacze DVD są w stanie odtwarzać oba formaty jednocześnie (PAL/NTSC). Jeśli nie masz pewności co do formatu używanego w Twoim kraju, sprawdź tę listę. Automatycznie korzysta z formatu/liczby klatek pierwszego pliku projektu i stosuje do wszystkich pozostałych plików. Domyślnie ConvertXtoDVD zawsze generuje wideo progresywne. Jeśli wybrano obniżenie jakości, odtwarzany materiał może nie być progresywny.

Rozdzielczość DVD to jakość obrazu. Możliwe są różne rozdzielczości (są one sklasyfikowane w kolejności jakości, Pełne D1 to najlepsza możliwa jakość). Im wyższa jakość, tym więcej może zajmować projekt. Zalecamy pozostawienie domyślnej wartości "Automatycznie". Domyślna rozdzielczość Pełne D1; możesz także chcieć zmienić rozdzielczość, aby zmieścić więcej wideo na nośniku (zmniejszy to automatycznie jakość). Wybierz opcję Automatycznie, aby pozwolić ConvertXtoDVD zdecydować o rozdzielczości.

Proporcje pozwalają na określenie, jakie proporcje obrazu będzie miał materiał wideo - dobrane automatycznie, pełen ekran (4:3), czy widescreen (16:9). Sugerujemy pozostawienie opcji Automatycznie, ponieważ pozwoli to na zachowanie proporcji źródłowych materiałów wideo. W zakładce Wyjście pod podglądem możesz zobaczyć jakie proporcje ma dane wideo/Zestaw Tytułów. Projekt może mieć wideo o różnych proporcjach. W zakładce Wyjście, możesz określić jak zmienić proporcje, które zastąpią Główne ustawienia.

Dla ConvertXtoHD:Typ struktury:
Wybierz Blu-ray lub AVCHD w zależności od kompatybilności odtwarzacza oraz nośnika używanego do konwersji.
Struktura Blu-ray może być tylko nagrana na nośnik Blu-ray. AVCHD może być nagrane na Blu-ray, DVD lub przekopiowane na nośnik USB.
Generalnie struktury są takie same, foldery i pliki jednakowoż mają inną postać, także ze względu na kodek, ale odtwarzać powinny się identycznie.

Rozdzielczość wideo:
Wybierz rozdzielczość, której chcesz użyć do konwersji.


6. NagrywanieNagraj wynik na nośnik / iSO w folderze roboczym: Jeśli zaznaczone, program nagra folder wyjściowy po przekonwertowaniu (jeśli czysty nośnik znajduje się w napędzie i jest w stanie zmieścić taką ilość "danych"). Jeśli nie, pliki zostaną zapisane w folderze roboczym na komputerze. Możesz także wybrać pomiędzy obrazem iSO a nagraniem danych. Plik iSO musi zostać określony przed dodaniem pliku wideo do pustego projektu.

Z menu rozwijanego można określić nagrywarkę, jeśli masz więcej niż jedną.
Po prawej możesz ustawić także prędkość nagrywania: Zalecana szybkość dla nośnika jednowarstwowego (DVD-5) to 4x lub 6x, ale nigdy nie warto ustalać prędkości większej niż połowa zalecanej szybkości nośnika. Dla nośnika dwuwarstwowego (DVD-9) zalecamy nagrywać z prędkością 2x. Uwaga: prędkość zapisu aktualnie ustawiona zawsze jest prędkością obsługiwaną wspólnie przez nośnik oraz napęd (każde oddzielnie ma swoje dozwolone prędkości). Jeśli wybierzesz prędkość 2x, ale nośnik obsługuje 4x, 6x lub 8x, nie będzie mógł zostać nagrany, ponieważ najniższa możliwa prędkość zapisu to 4x.

Domyślna etykieta nośnika: Domyślny tekst używany w Tytułowym Menu i w nazwie nośnika. Pozostał puste, jeśli chcesz użyć nazwy pliku wideo.

Dodaj "plik ISO" do listy napędów: jeśli chcesz mieć możliwość nagrania nośnika ISO zamiast na płycie.

Usuń folder po poprawnym zapisie: Po poprawnym nagraniu, folder roboczy zostanie usunięty z dysku. Pliki źródłowe nie są usuwane.
Uwaga: Jeśli chcesz nagrać wiele nośników z tego projektu, odznacz tę opcję przed rozpoczęciem konwersji.

Usuń pliki VSOMSL po poprawnym nagraniu:
usuwa pliki VSOMSL utworzone po załadowaniu w programie VSO. Te pliki pozwalają na szybsze załadowanie projektu kolejnym razem (nie ma potrzeby weryfikacji i przygotowywania czasów trwania konkretnych plików).

Wyślij statystyki do bazy online VSO: Wysyła statystyki nagrywania do bazy VSO. Wymaga połączenia z internetem. Statystyki są anonimowe - żadne dane osobiste nie są zbierane.

Nie wysuwaj nośnika lub nie otwieraj eksploratora po konwersji: Nośnik nie zostanie wysunięty LUB folder lub plik ISO nie zostaną otwarte w eksploratorze po zakończonej konwersji, lub nagrywaniu.

Zawsze kasuj nośnik RW bez ostrzeżenia: Zawsze kasuje nośnik RW bez wyświetlania komunikatu o zgodzie na jego skasowanie.

Opcje SAO dla DVD-R: Określa metodę nagrywania DVD-R dla ConvertX. Powinno być ustawione na Automatycznie chyba, że masz problemy z nagrywaniem nośnika DVD-R. Możliwe opcje: wymuś lub preferuj SAO lub zapis pakietowy.


7. Napisy
Tutaj możesz określić domyślne ustawienia napisów. Aby edytować napisy dla projektu i zobaczyć na żywo zmiany, przejdź do zakładki Napisy pod oknem podglądu.

Domyślny język napisów (identyfikator): To ustawienie jest domyślnym identyfikatorem języka przypisanego do napisów - jeśli ich nie ma, nie będzie wiadomo w jakim języki napisy są aktywne. W takiej sytuacji napisy będą w ConvertX oznaczone jako nieznane (a na materiale, jako "nieokreślone").
Kiedy znacznik języka jest przydatny? Odtwarzacz DVD/Blu-ray wyświetla język (skrót) języka podczas ich przełączania, dzięki czemu wiadomo jaki język został obecnie wybrany.

Ustawienia renderowania napisów: Ten przycisk otwiera Edytor styli napisów, zapewniając zaawansowane opcje edycji.

Okno Edytora styli napisów
Działa tylko do napisów SRT. Inne napisy mają swoje formatowanie i nie mogą być modyfikowane w ConvertX.

W tym oknie ogólnie rzecz biorąc ustawienia służą do zmiany wyglądu wyświetlania napisów. Okno podglądu po prawej zobrazuje wygląd napisów. Naciśnij OK, gdy wszystko jest gotowe, a zatwierdzenie zmian przez opcję "tak" w odpowiedzi na pytanie "Czy chcesz zatwierdzić nowe ustawienia do obecnego projektu?" spowodują zastosowanie ich do wszystkich plików dodanych do ConvertX lub zostaną użytę do najstępnej nowej konwersji. Te zmiany, które poczynisz, zostaną nowymi domyślnymi ustawieniami dla wszystkich przyszłych konwersji.

Możesz stworzyć tak wiele styli, jak tylko chcesz. Powody, dla których możesz chcieć to zrobić: na przykład dodać zupełnie wyjątkowy styl dla każdej wypowiedzi lub aby wyróżnić Twoje wideo.

Aby dodać Nazwę stylu:
Kliknij na ikonę Aa+, wprowadź nazwę stylu:


Wybierz styl w edytorze (kolor, czcionkę, itp.), a następnie kliknij OK na dole, aby zapisać zmiany. Jeśli chcesz zastosować te zmiany domyślnie dla wszystkich projektów, zaznacz zielony przycisk po lewej stronie od nazwy stylu na liście (patrz: obrazek poniżej).
Aby usunąć dany styl, wybierz go z listy rozwijanej, kliknij na ikonę Aa- . Aby zresetować style ConvertX do domyślnych, kliknij pierwszą ikonę strzałki po prawej stronie od listy rozwijanej.
Ikona pozwala na przywrócenie domyślnych, fabrycznych styli dla każdego z napisów na rozwijanej liście menu.


8. AudioW tej zakładce możesz określić domyślne ustawienia Audio używane podczas uruchomienia oraz do nowych projektów. Będziesz w stanie dostosować opcje Audio każdego projektu indywidualnie także w zakładce Audio pod oknem podglądu.

Domyślny język Audio (identyfikator)
To ustawienie jest w celu ustawienia domyślnego identyfikatora języka Audio dla plików, które nie udostępniają takich informacji wewnątrz siebie. Jeśli język Audio nie jest znany, ConvertXtoDVD zidentyfikuje go i umieści w pliku (domyślnie będzie oznaczony jako "nieokreślony).
Kiedy znacznik języka jest przydatny? Odtwarzacze zwykle podczas przełączania języka pokazują skrót od języka, aby było wiadomo jaki język jest obecnie wybrany.

Konwertuj Audio do formatu - Automatycznie: Automatyczne ustawienie zachowuje identyczną liczbę kanałów, co źródło, a jeśli jest zgodny ze standardem DVD/Blu-ray, wtedy jest kopiowany bez żadnej modyfikacji (wyjątkiem jest tutaj kwestia normalizacji, która wymusza konwersję DTS do AC-3, ...)
Automatycznie jest opcją wspierającą formaty DVD (w razie potrzeby konwertuje dźwięk do AC3), z zachowaniem oryginalnej liczby kanałów
- AC-3, 5.1: Konwertuje źródłowe Audio do AC-3, 5.1, nawet jeśli źródłowe Audio ma mniej niż 6 kanałów. Wówczas dźwięk zostanie zmiksowany do 6 kanałów.
- AC-3, 2.0: Konwertuje źródłowe Audio do AC-3, 2.0, nawet jeśli źródłowe Audio więcej niż 2 kanały. Wówczas dźwięk zostanie zmiksowany do 2 kanałów.
- MPEG: Konwertuje źródłowe Audio do strumienia MPEG 1- lub 2-kanałowego. W razie większej ilości kanałów, dźwięk zostanie zmiksowany. Opcja niedostępna w ConvertXtoHD.
Uwaga: Aby zachować DTS (w dowolnej konfiguracji kanałów), wybierz "Konwertuj format Audio" na "Automatycznie" i odznacz opcję "Konwertuj DTS do AC-3", lecz wówczas nie możesz określić żadnej normalizacji dźwięku.
Nie wszystkie odtwarzacze wspierają DTS, dlatego jeśli ta opcja jest odznaczona, możesz nie słyszeć dźwięku.

Normalizacja Audio
Normalizacja Audio analizuje strumień Audio w materiale wideo i ustawia poziom dźwięku tak, aby wszystko było dobrze słyszalne w każdym pojedynczym pliku wideo w projekcie. Robiąc to, nie będzie potrzeby używania pilota, żeby zgłośnić, lub przyciszyć dźwięk podczas oglądania DVD.
Jeśli dodasz plik do ConvertX i wybierzesz zakładkę Audio pod oknem podglądu i klikniesz na edycję strumienia, pojawi Ci się przycisk magicznej różdżki. Klikając ten przycisk, będzie można znormalizować Audio względem wartości tam widocznej. Jeśli zaznaczysz opcję "zawsze normalizuj Audio przed rozpoczęciem konwersji", zostanie ona wykonana zgodnie z tym ustawieniem.

9. KodowanieOpcje kodowania:
Automatyczne ustawienia: Skorzystaj z ustawienia automatycznego, jeśli nie masz pojęcia co robić, pozostaw wszystko automatowi - nawet jeśli nie wiesz, że to ustawienie jest zalecane dla najlepszych wyników. Program automatycznie decyduje, jakie ustawienie spowoduje osiągnięcie najlepszej możliwej jakości.
Ustawienia ręczne: Możesz ręcznie wybrać 1 z 3 profili kodowania, w celu zachowania większej kontroli. Może nie być to najoptymalniejsze rozwiązanie, jeśli zapomnisz o wielkości projektu.
Długość projektu to Czas całkowity pokazywany na pasku statusu CX, związany ze wszystkimi wideo dodanymi do projektu.
Mała porada:
SP (Krótki Projekt): Użyj SP, jeśli projekt ma do 80 minut.
MP (Åšredni Projekt): Użyj MP, jeśli projekt ma od 80 do 160 minut.
LP (Długi Projekt): Użyj LP, jeśli projekt ma od 160 minut wzwyż.
Opcja doradcy kodowania zawsze pokazuje, jaki będzie efekt użycia danej opcji przez kolorystyczne zasygnalizowanie jakości względem długości projektu - uwagę zwraca zmiana koloru na żółty, lub czerwony, które sugerują zweryfikowanie wybranych opcji.

Użyj najlepszej jakości wideo: jeśli to ustawienie jest włączone, wideo zostanie ustawione z zachowaniem najlepszych możliwych parametrów (jednocześnie spowalniając prędkość konwersji . . .)

Sprytna kopia: dokonuje remuksu (kopiowania bez konwersji) źródłowego wideo, jeśli jest pełna zgodność. Oszczędza to czas konwersji.
Aby można było z tego skorzystać, ścieżki źródłowe (wideo, audio, napisy) muszą być w pełni kompatybilne z wyjściowym formatem.

Dla DVD oznacza to:
- Źródło w strukturze folderów DVD Video, co oznacza brak remuksowania wszystkich plików MKV, AVI, czy MP4
- Dla ścieżek wideo, źródło musi mieć rozdzielczość, proporcje ekranu, kodek, liczbę klatek zgodną ze specyfikacją DVD Video ORAZ mieć identyczny format jak określony wyjściem (remuks nie odbywa się między PAL a NTSC)
- Dla ścieżek Audio, źródło musi mieć odpowiednią liczbę kanałów, bitrate, kodek i próbkowanie zgodne ze standardem DVD Video
- Dla napisów, żródło musi mieć odpowiednie kodowanie i liczbę klatek zgodną ze źródłowym wideo oraz specyfikacją DVD Video

Dla Blu-ray oznacza to:
- Źródło w strukturze folderów Blu-ray/AVCHD, co oznacza brak remuksowania wszystkich plików MKV, AVI, czy MP4.
- Dla ścieżek wideo, źródło musi mieć rozdzielczość, proporcje ekranu, kodek, liczbę klatek zgodną ze specyfikacją Blu-ray/AVCHD
- Dla ścieżek Audio, źródło musi mieć odpowiednią liczbę kanałów, bitrate, kodek i próbkowanie zgodne ze standardem Blu-ray/AVCHD
- Dla napisów, źródło musi mieć odpowiednie kodowanie i liczbę klatek zgodną ze źródłowym wideo oraz specyfikacją Blu-ray/AVCHD

Rozmiar docelowy
Dla ConvertXtoDVD:
Możesz określić rozmiar DVD-5 (jednowarstwowa, 4.7GB), DVD-9 (dwuwarstwowa, 8.5GB) lub o własnym rozmiarze (w MB).

Dla ConvertXtoHD:
Możesz określić rozmiar BD25 (jednowarstwowa, 23000MB), BD50 (dwuwarstwowa, 46000MB), DVD-5 (jednowarstwowa, 4.7GB), DVD-9 (dwuwarstwowa, 8.5 GB) lub o własnym rozmiarze (w MB).

Program upewnia się, że podczas konwersji docelowy rozmiar będzie mniejszy niż wybrany docelowy nośnik. Åšrednio 4-godzinne wideo skompresowane zwykłym trybem może być przekonwertowane i nagrane na DVD-5 bez znaczącej utraty jakości.
Zależy to oczywiście od źródłowego pliku oraz innych materiałów na DVD.
Uwaga: Jeśli odznaczona jest opcja "Nagrywaj wynik na DVD", a użyty jest rozmiar nośnika DVD-9, możesz sprawdzić w dzienniku zdarzeń, czy wynikowy materiał nie zmieści się nawet na DVD-5 (znacznie tańszym). Czysty nośnik DVD nawet tak pakowny jak 4.7GB DVD-5 w rzeczywistości mieści 4.3GB danych.
Producenci nośników i napędów liczą pamięć decymalnie. W wersji binarnej nawet jeśli masz więcej bajtów, jest to dziesiętnie znacznie mniejsza pojemność. W celu dokładnego zrozumienia problemu wielkości i pojemności nośnika, możesz policzyć konwersję wartości binarnej na dziesiętną, aby zobaczyć różnicę.
Dla DVD komputer wykorzystuje zapis binarny, aby podać pojemność nośnika. Dzięki tej wartości dokładnie wiesz jakiej pojemności nośnik jest faktycznie i ile danych na nim się zmieści po przekonwertowaniu projektu, nawet jeśli przekonwertowany materiał jest większy niż zadeklarowane (100%+).


Maksymalna liczba jednoczesnych konwersji: określa ilość jednoczesnych konwersji w przypadku gdy istnieje więcej niż jeden Zestaw Tytułów. Maksymalna liczba jednoczesnych konwersji jest równa ilości rdzeni procesora.

Minimalna ilość pamięci: określa minimalną ilość wolnej pamięci, jaka musi zostać podczas pracy konwertera, w przypadku chęci wykonywania dodatkowych zadań na komputerze.

Priorytet konwersji
Jeśli wykonujesz dodatkowe zadania w tym samym czasie na komputerze, możesz określić priorytet dla procesu konwersji. Generalnie, lepiej jest wykonywać konwersję bez wykonywania żadnych dodatkowych zadań w tle.

Kodowanie dwuprzebiegowe
ConvertX koduje wideo ze zmiennym bitrate, co zapewnia najlepszą jakość, niż korzystanie ze Stałej Jakości. Oznacza to, że jeśli scena będzie bardziej "skomplikowana" (np. dynamiczne sceny), koder zapewni więcej miejsca na takie sceny, a mniej dla scen statycznych lub mniej dynamicznych.
Im dłuższe lub więcej wideo chcesz zmieścić na nośniku, tym mniejsze bitrate musi zostać zapewnione, to dlatego oszczędność miejsca na scenach statycznych jest tak istotna. W przypadku kodowania dwuprzebiegowego, pierwsze kodowanie nie zapisuje wideo na dysku, ale dokonuje analizy wideo w celu znalezienia informacji nt. zmienności scen. Drugi przebieg wykorzystuje zebrane informacje do konwersji. Gdy rozpoczyna się drugi przebieg rozpoczyna się dekodowanie według przeanalizowanych daych dot. klatek wideo i ich poziomu skomplikowania (w tym związanych z wektorami ruchu, ...) określonych w pierwszym przebiegu. Zatem koder może w takiej sytuacji określić dokładnie zapotrzebowanie na bitrate dla całego wideo. Kodowanie Audio jest jednokrotne i następuje w drugim przebiegu.
Jeśli zaznaczone/odznaczone - oprogramowanie skorzysta z Kodowania jednoprzebiegowego: Koder wówczas nie wie, jak bardzo skomplikowane są sceny. Uśredniona zostaje wartość bitrate na podstawie niewielkiej części wideo (kilka pierwszych sekund). Oznacza to, że jeśli materiał zawiera wiele skomplikowanych scen, wartość bitrate może być niewystarczająca, co może spowodować powstanie artefaktów. Ponieważ ConvertX korzysta ze sprytnego procesu kodowania opartego o Stałą Jakość, kodowanie z użyciem dwuprzebiegowej konwersji zapewnia znacznie lepsze wyniki, niż jednoprzebiegowe.

Dodatkowe informacje kodowania
Bez względu na wybór kodowania - jedno- czy dwuprzebiegowego, bitrate wideo pozostanie takie samo, aczkolwiek wewnątrz filmu rozkład może być zmienny - to nie jest identyczne jak dla czystego jednoprzebiegowego. Zwykle większa część wideo nie wymaga alokowania dużej ilości zasobów, a tam gdzie są potrzebne jest dobrana idealnie;
należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku bardzo długiego filmu różnice mogą być znaczące. Różnica jakości jest widoczna tylko dla bardzo dynamicznych scen, gdzie dwuprzebiegowe kodowanie zapewnia zmniejszenie ryzyka wystąpienia artefaktów, co może mieć miejsce w przypadku kodowania jednoprzebiegowego.
Podsumowując, jednoprzebiegowe kodowanie zapewnia stałą wartość bitrate, co sprawdza się w przypadku kodowania większości wideo. W kodowaniu dwuprzebiegowym, rezerwowana jest maksymalna wartość bitrate dla każdej klatki, bez uśredniania; gdy brakuje bitrate, wówczas kodowanie CQ jest wstrzymywane i wykorzystywane jest "zwykłe" VBR.
Z powodu zachowania samego kodera FFMPEG, uśrednione bitrate jest wyższe niż 5 Mbps (kwantyzacja współczynnika dla Krótkiego projektu to 1), wzrost dwuprzebiegowego kodowania jest niski. Aczkolwiek, jeśli bitrate jest niskie, dwuprzebiegowe kodowanie spowoduje, że więcej klatek będzie miało niskie Q (mniejsze Q jest lepsze, Q=1 lepsze niż Q=2). Ponadto, jeśli DVD nie jest zapełnione, jakość pomiędzy jedno- i dwuprzebiegowym kodowaniem będzie niewielka, wówczas dwuprzebiegowe kodowanie jest zbędne.
Należy mieć na uwadze, że bitrate wideo dla Krótkiego projektu będzie zawsze wyższe niż dla Åšredniego czy Długiego projektu.
Dodatkowe informacje nt. kodowania dwuprzebiegowego: http://www.afterdawn.com/glossary/terms/multipass.cfm10. Przetwarzanie wideo

Metoda zmiany rozmiaru: Określ jak wideo zostaną zmniejszone lub zwiększone do rozmiaru ekranu. Więcej informacji na temat zmiany rozmiaru, sprawdź Zakładkę wyjście w podglądzie.

Filtry zmiany rozmiaru: Te filtry są pisane specjalnie na potrzeby aplikacji i pozwalają zachować oryginalne sposoby działania ich autorów.
Przeszukaj sieć Internet w celu znalezienia sposobu działania i przeznaczenia danego filtra. Testy VSO wykazały, że Lanczos daje najlepsze rezultaty w stosunku do całego procesu konwersji.
Niektóre filtry wymagają dłuższego przetwarzania, lecz zapewniają lepszą jakość z powodu bardziej skomplikowanego algorytmu. Należy samemu określić, który filtr działa lepiej.

Kodowanie sprzętowe: Sprawdzenie tej opcji może dać lepsze rezultaty w zależności od posiadanego komputera, czy karty graficznej (zwykle, jeśli widzisz mniej niż 30kl/s. w przypadku kodowania materiału, sprawdź tę opcję, aby kodować szybciej). Więcej informacji o tym ustawieniu przeczytasz w tym poście.

Zezwalaj na więcej niż jedno wystąpienie dekodowania sprzętowego, jeśli karta graficzna to obsługuje, możesz wykonywać konwersję jeszcze szybciej, lecz może ona się nie powieść lub mogą wystąpić błędy, w zależności od możliwości przetwarzania przez kartę graficzną.

Dla ConvertXtoHD, dostępne jest kodowanie H.264, jeśli tylko obsługuje ją sprzęt.

Wsparcie dla wielordzeniowego procesora: Możesz zobaczyć jak wiele rdzeni ma Twój procesor i jak wielu używa do przetwarzania podczas pracy ConvertXtoDVD, a jak wiele jest używanych przez inne programy.
Najnowsze mikroprocesory powiadają wiele rdzeni (fizycznych i logicznych). W teorii każdy rdzeń może pracować równolegle i niezależnie. Wielordzeniowe przetwarzania to rozwiązanie pozwalające na dzielenie zadań pomiędzy rdzenie procesora. Pozwala to na zrównoleglenie obciążenia komputera.
Dla przypadku 4-rdzeniowego PC, operacja zmniejszania klatki jest dzielona na 4 części, a każda część zmniejszana jest przez jeden rdzeń. Przyspieszenie jest zawsze MNIEJSZE niż liczba wybranych rdzeni, ponieważ zwykle nie są to fizyczne rdzenie (chociaż pracują niezależnie), ponieważ w tym czasie pracuje system operacyjny oraz dlatego, że muszą zsynchronizować na koniec przetwarzanie swojej pracy, która zajmuje czas.
Dlatego też użycie wsparcia wielordzeniowego pozwala na lepsze wykorzystanie dużych materiałów, lepszych ustawień, bardziej skomplikowanych algorytmów, które na jednym rdzeniu spowodowałyby znaczne spowolnienie, a w tym przypadku strata czasu konwersji jest akceptowalna, jednocześnie nie odbija się to na wynikowym materiale.

**Usuwanie przeplotu**: Ta opcja jest dostępna w poprzedniej wersji ConvertXtoDVD - numer 4, ale jest niedostępna w wersji 5, ponieważ jest zaimplementowana wewnętrznie i wykonywana automatycznie.


11. Zdarzenia dźwiękoweZaznacz lub odznacz "Odtwarzaj dźwięki zdarzeń", jeśli chcesz włączyć/wyłączyć komunikaty dźwiękowe w przypadku zdarzeń występujących w aplikacji: ostrzeżenie w przypadku problemu, powiadomienie o stanie konwersji, itd.
Przetwarzanie zakończone: Jest odtwarzane, gdy operacja zakończyła się (np. konwersja, czy nagrywanie).
Pytanie: Jest odtwarzane, gdy aplikacja wymaga zgody lub podjęcia decyzji, aby móc kontynuować.
Wymagany nośnik DVD: Jest odtwarzane, gdy należy włożyć nośnik do nagrania.
Wykryto problem: Jest odtwarzane, gdy wystąpił problem lub błąd.
Dostępna aktualizacja: Jest odtwarzane, gdy zostanie znaleziona aktualizacja programu.

Jeśli chcesz wyłączyć jeden lub więcej dźwięków, kliknij przy ikonce nuty z czerwonym krzyżykiem X.
Dopasuj własne dźwięki: Możesz dopasować dźwięki określając samemu pliki dźwiękowe. Aby zmienić domyślne pliki i dodać własne, kliknij na ikonę folderu z nutą, wskaż plik i gotowe. Kliknij na zielony przycisk odtwarzania, aby sprawdzić działanie dźwięku.
Dla uprzyjemnienia Ci funkcji, spakowaliśmy kilka zestawów dźwięków znanych z kreskówek, czy filmów. Znajdziesz je w sekcji pobierania na naszym Forum.


Idź do strony głównej