Zarejestruj produktyoutube
ConverXtoDVD 5 - Jak wprowadzić klucz (dla przykładu: Blu-ray & DVD Converter, VSO Downloader, DVD to DVD, CopyTo, . . .)

youtube PhotoDVD 4 - Jak wprowadzić klucz (dla przykładu: ConvertXtoDVD 4, PhotoDVD, Blindwrite)


Jak skopiować i wkleić

Zaznacz tekst za pomocą myszy klikając lewy przycisk myszy przed lub za żądanym tekstem i trzymając ten przycisk przeciągnij kursor zaznaczenia nad całym tekstem, a następnie uwolnij lewy przycisk myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym tekście i z menu kontekstowego wybierz "Kopiuj". Spowoduje to zachowanie zaznaczonego tekstu w schowku w pamięci Twojego komputera. Otwórz oprogramowanie i odnajdź pole, gdzie należy wprowadzić klucz i w tym polu kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu kontesktowego wybierz "Wklej". Naciśnij przycisk Aktywuj.
copy and paste

Uwaga: Dla DVD Converter, klucz zaczyna się od VSO_ a kończy się znakiem =

Pobierz klucz licencji i wyślij go na email ponownie.

Nieprawidłowy klucz

Jeśli program mówi, że klucz jest poprawny możliwe, że został źle skopiowany.
Aby poprawnie wstawić klucz licencji, otwórz email zawierający klucz licencji, skopiuj go i wklej ("Ctrl" + "C oraz "Ctrl" + "V") ten klucz do oprogramowania, po czym kliknij przycisk Aktywuj.

Poprawny klucz lecz nieprawidłowy produkt

Złote członkostwo
Jeśli zakupiono licencję Złotego Członkostwa, należy pobrać indywidualne klucze dla każdego produktu z osobna. Licencje Złotego Członkostwa dają Ci dostęp do wszystkich wersji naszego oprogramowania i dożywotnie licencje, lecz każdy produkt wymaga własnego klucza.
Pobiwerz Twoje klucze powiązane z kontem Złotego Członkostwa .
(CopyToDVD i Blindwrite obecnie nie wymagają oddzielnego klucza, więc można zarejestrować je za pomocą jednego klucza Złotego Członkostwa.) Czy posiadasz właściwy klucz do poprawnej wersji?
Każda nowa wersja posiada nowy przypisany klucz licencji. Jeśli potrzebujesz zaktualizować klucz, lub dokonać zakupu aktualizacji, możesz zrobić to tutaj.


Jeśli Twój klucz licencji jest młodszy niż rok, otrzymasz bezpłatną aktualizację klucza do najnowszej wersji. Jeśli chcesz użyć najnowszej wersji, ponieważ nie chcesz dokonywać zakupu aktualizacji, możesz pobrać starszą wersję i powiązany z nią klucz za który zapłacono.

Nieprawidłowy klucz do nieprawidłowego produktu

Sprawdź email zawierający Twój klucz licencji, aby zobaczyć nazwę i wersję produktu zakupionego oraz czy wersja pobrana, którą chcesz zainstalować jest również taka sama. Możliwe, że przez przypadek zakupiono lub pobrano niepoprawny produkt. Jeśli zakupiono niepoprawny produkt, prosimy o kontakt z nami.