Rozdział to niewidzialny znacznik wideo pozwalający na nawigowanie w filmie podczas jego oglądania. Zamiast przyspieszania wideo do określonego punktu, możesz określić punkty takie ręcznie i pozwolić na przeskoczenie do wybranego momentu wideo. Uwaga: Dla ConvertXtoDVD, maksymalna liczba rozdziałów to 99.  To nie jest fizyczne ograniczenie programu, ale limit standardu DVD.

Jak ustawić/edytować/usunąć rozdziały Twojego wideo.
Domyślnie, jeśli plik nie posiada rozdziałów, program dodaje je co 5 minut dla plików dłuższych niż 15 minut (zobacz Główne ustawienia aby zmienić te wartości).   Rozdział zawsze jest tworzony na początku pliku. Nie można usunąć tego pierwszego rozdziału!!

Jeśli oryginalny plik posiada rozdziały, program zaimportuje je automatycznie.  Miej na uwadze, że jeśli przejdziesz do Głównych ustawień, i zmienisz cokolwiek lub wychodząc z Głównych ustawień wybierzesz opcję "tak" w pytaniu "Czy chcesz zapisać ustawienia dla obecnego projektu?" rozdziały określone w Głównych ustawieniach zostaną zapisane i zastąpią oryginalne rozdziały.Rozdziały są wyświetlone w oknie i dostępne na lini czasu poprzez ikony "balonów", dla łatwej identyfikacji.

Możesz edytować te rozdziały na 3 sposoby:
-przesuwając balony myszą na linii czasu
-ręcznie wprowadzając początek rozdziału w głównym oknie
-dodając/usuwając rozdziały klikając na ikony + lub x .

klikając na "Zaawansowane", pojawią się dwie nowe opcje:
- Załaduj plik z rozdziałami, które są w pliku tekstowym o rozszerzeniu .chpt.
- Zapisz dodane rozdziały do pliku.

Klikając na "Usuń wszystkie rozdziały", usuniesz wszystkie rozdziały z pliku.

Menu miniatur pozwala na określenie miniatur pokazywanych przed każdym rozdziałem w Menu DVD, jeśli Menu zostało wybrane z pokazywaniem sekcji rozdziałów. Należy uważać, ponieważ niektóre szablony Menu nie pokazują widoku rozdziałów i wówczas nie ma możliwości edycji miniatur rozdziałów - opcja pozostanie wyszarzona.
Kliknij na ikonę , aby dopasować miniatury, co otworzy okno:Domyślnie, miniatury wideo są pobierane podczas konwersji na początku rozdziału. Możesz jednak samodzielnie określić miniatury, wybierając "Użyj" z własnego pliku (wideo lub obraz): przeglądarka otworzy i umieści wybrany wideo lub obraz.

Poniżej znajdziesz opcje, które możesz edytować:
- Początek miniatur, określa początek, kiedy miniatura zaczyna się odtwarzać, w przypadku wideo jest to początek rozdziału lub pliku określonego jako miniatura
- Przenikanie to filtr przenikania zapisany w obrazie miniatury, jeśli chcesz zobaczyć wideo/obraz, jaki jest oryginalnie domyślną wartością jest 100. Jeśli chcesz aby był on bardziej przezroczysty, możesz zmienić wartość według uznania: w skali 0 do 100, gdzie 0 oznacza całkowitą transparentność (nie zobaczysz obrazu), a 100 jego pełną widzialność.  Przezroczystość jest istotna w przypadku szablonów szklanych.
- Czas trwania wideo oznacza jak długo miniatura ma być odtwarzana, jeśli jest określona przez Menu z rozdziałami (patrz poradnik). Oczywiście, jeśli wybrany jest obraz statyczny, nie trzeba nic ruszać ponieważ tylko on będzie wyświetlany)Jeśli wszystko jest ustawione, kliknij na zielony przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Idź do zakładki ustawień obrazów

Idź do strony głównej