Podstawowe opcje ConvertXOpcje przedstawiają się następująco:


Plik


Projekt:
Nowy Projekt : Rozpoczyna nowy projekt. Projekt jest automatycznie tworzony z zapisanymi ustawieniami startowymi ConvertX.
Załaduj Projekt : Załaduj zapisany uprzednio projekt, nad którym pracowano. Pozwala to na kontynuowanie pracy bez zaczynania od początku, czy konfigurowania własnych ustawień od nowa. Nie zmieniaj lokalizacji źródłowego pliku(ów) - w przeciwnym przypadku projekt może nie zostać wczytany z powodzeniem. Projekt zapisuje tylko lokalizację pliku, nie sam plik. Projekt jest zapisywany z rozszerzeniem .XtoDVD lub .XtoHD.
Uwaga: Kiedy ładujesz zapisany projekt zamiast nowego, już otwartego, wszystko inne zostanie zastąpione.
Zapisz Projekt : Klikając tę opcję zapiszesz bezpośrednio nowy projekt lub zamiast istniejącego zachowując swoje ustawienia i położenie plików źródłowych. Pierwszy raz, gdy zapisujesz projekt, zostaniesz poproszony o wybranie lokalizacji projektu oraz o jego nazwę. ConvertXtoDVD domyślną nazwę projektu określa: Moje DVD. Plik projektu zostanie zapisany z rozszerzeniem .XtoDVD or .XtoHD.
Zapisz Projekt jako.. : Klikając tę opcję projekt zostanie zapisany z ustawieniami i w lokalizacji, którą określisz. Zostanie wyświetlony komunikat o podanie nazwy projektu. ConvertXtoDVD domyślną nazwę projektu określa: Moje DVD. Plik projektu zostanie zapisany z rozszerzeniem .XtoDVD or .XtoHD. Możesz oczywiście wskazać ręcznie lokalizację zapisu.

Dodaj plik wideo: Wybierz plik wideo, który chcesz przekonwertować lub dodać do drzewa plików. Zostanie opisany jako Zestaw Tytułów #1, a następnie czasem trwania i nazwą pliku. Każdy dodatkowy plik zostanie nazwany w ten sam sposób, np. Zestaw Tytułów #2, #3, itd.
Uwaga: Specyfikacja DVD pozwala na dodanie tylko 99 Tytułów.

Dodaj Blu-ray/DVD: Jeśli chcesz załadować (deszyfrowane) DVD lub nośnik Blu-ray, albo plik, skorzystaj z tych opcji dla łatwiejszego wyboru (z nośnika/folderu/ISO).

Połącz pliki w ten Zestaw Tytułów: Łączy kilka plików razem, aby były odtwarzane jako jeden Zestaw Tytułów. Więcej szczegółów o opcji Połącz zostało wyjaśnionych w rozdziale Połącz. Po dodaniu pliku, wybierz go (podświetl Zestaw Tytułów #) i kliknij na tę funkcję, aby połączyć nowy plik z tym zestawem. Dla szybkiego dostępu, ta funkcja jest dostępna także w zakładce "Połącz" pod Podglądem.

Usuń Tytuł: Usuń zaznaczony Zestaw Tytułów w oknie drzewa z obecnego projektu. Oryginalny plik nadal będzie obecny na Twoim dysku. Dla szybkiego dostępu, ta funkcja jest także dostępna przez Pasek narzędzi oraz z menu kontekstowego pod PPM w węzłach Zestawu Tytułów # .

Konwersja wsadowa (tylko ConvertXtoDVD): odnośniki do BatchXtoDVD, bezpłatnej aplikacji zaprojektowanej przez firmę trzecią (nie VSO) pozwalającą na przetwarzanie wsadowe z użyciem ConvertXtoDVD.

Wyjdź
aby zamknąć/wyłączyć ConvertX.


AkcjeEdytuj Zestaw Tytułów: Skrót pozwalający uruchomienie zakładki do edytowania Tytułów

Konwertuj / Anuluj: Uruchamia lub anuluje konwersję projektu. Ta sama funkcja przycisku pojawia się po środku Głównego okna Menu.
Wstrzymaj konwersję: Wstrzymuje konwersję w dowolnej chwili procesu. Uwaga: Jeśli nie trwa żadna konwersja, opcja jest wyszarzona.

Priorytet konwersji: Ustaw jak wiele zasobów CPU będzie przeznaczone dla ConvertX w celu wykonywania jego zadań. Im wyższy priorytet konwersji, tym szybciej zadanie zostanie wykonane, ale wolniej będą pracować pozostałe procesy systemowe.
Uwaga: Aktywne tylko, gdy trwa konwersja.

Wyłącz PC po zakończeniu: Sprawdź tę opcję, jeśli chcesz, aby ConvertX wyłączył komputer automatycznie po zakończonej konwersji.

Zamknij program po zakończeniu: Sprawdź tę opcję, jeśli chcesz aby ConvertX zamknął się samoczynnie po zakończonej konwersji.

Minimalizuj do zasobnika systemowego: Ukrywa program i pokazuje tylko ikonę w zasobniku systemowym.

Przenieś Tytuł wyżej: Przenosi zaznaczony Zestaw Tytułów o jedną pozycję wyżej (Ctrl + Strzałka w górę): Przenieś zaznaczone Zestawy Tytułów wyżej o jedną pozycję na liście drzewa. Numer Zestawu Tytułów będzie się zmniejszał o jeden, np. Zestaw Tytułów #2 stanie się Zestawem Tytułów #1.
Uwaga: Aktywne tylko, gdy 1) Zestaw Tytułów #2 i wyższe są zaznaczone i jest ich łącznie przynajmniej 2 w całym projekcie, lub 2) konwersja jeszcze się nie rozpoczęła. Ta funkcja jest dostępna tylko z menu kontekstowego przez PPM na węźle Zestawu Tytułów #.

Przenieś Tytuł niżej: Przenosi zaznaczony Zestaw Tytułów o jedną pozycję niżej (Ctrl + Strzałka w dół): Przenieś zaznaczone Zestawy Tytułów niżej o jedną pozycję na liście drzewa. Numer Zestawu Tytułów będzie się zwiększał o jeden, np. Zestaw Tytułów #1 stanie się Zestawem Tytułów #2.
Uwaga: Aktywne tylko, gdy 1) Wybrany jest maksymalnie przedostatni Zestaw Tytułów i jest ich łącznie przynajmniej 2 w całym projekcie, lub 2) konwersja jeszcze się nie rozpoczęła. Ta funkcja jest dostępna tylko z menu kontekstowego przez PPM na węźle Zestawu Tytułów #.

Nagraj już przekonwertowany projekt : Wybierz przekonwertowany projekt
Dla ConvertXtoDVD:Folder VIDEO_TS przechowywany w folderze roboczym, ustawionym w zakładce Główne, w Ustawieniach) a ConvertXtoDVD nagra je bezpośrednio na nośnik DVD.
Ta opcja może nagrać także dowolny inny folder DVD (VIDEO_TS zawierający IFO, BUP, VOB) lub plik ISO, nawet nie utworzony przez ConvertXtoDVD. Możesz także wskazać jeden (1) folder VIDEO_TS zgodny ze specyfikacjami DVD. (Gotowy projekt w tym folderze)
Uwaga: Nagrywanie pliku ISO ma ograniczenia: Użytkownik nadal musi wskazać folder zawierający plik ISO. Jeśli folder zawiera więcej plików ISO, zostanie nagrany pierwszy w kolejności.
Uwaga: Wyłączone gdy trwa konwersja.

Dla ConvertXtoHD: wybierz przekonwertowany plik w formacie HD, np. Index-BDMV, Index-BDM lub obraz ISO, włóż nośnik BD, a ConvertXtoHD rozpocznie nagrywanie natychmiast.


Ustawienia ogólne

Zobacz sekcję Ustawienia ogólne


Okna


Kliknij na Podgląd i Dziennik, aby je włączyć/wyłączyć. Jeśli jest zaznaczenie przy nazwie, wówczas okno pojawi się.
Dziennik to historia wszystkich działań aplikacji. Bardzo przydatne okno, jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy z nagrywaniem/konwersją.


Pomoc
Poradnik online: odnośnik do poradnika online na stronie VSO. Wymagane jest połączenie z Internetem.

Pomoc online
: Przeniesie to na stronę VSO, gdzie otrzymasz kilka opcji. Wymagane jest połączenie z Internetem.

Otwórz plik dziennika: Otworzy to plik tekstowy (zwykle otwierany w Notatniku systemu Windows) zawierający wszystkie statusy pracy programu ze zdarzeniami. Najnowsza konwersja zawsze jest na samej górze.
Pełen dziennik konwersji zawiera się między znacznikami podobnymi do tych poniżej

********** Sesja dziennika zakończona 2009-01-22 00:48:15.578 PID 274960****************
(informacje)
********** Sesja dziennika rozpoczęta 2009-01-21 23:53:37.812 PID 274960****************

W przypadku problemów, te informacje to pierwsze co może pomóc rozwiązać problem. Zarówno opis dziennika, jak i informacje w nim zawarte mogą być umieszczone na Forum VSO / wysłane do wsparcia VSO przez skopiowanie i wklejenie treści dziennika do okna wiadomości, lub też poprzez załączenie dokumentu do wiadomości.
Uwaga: Wszystkie pliki dziennika są automatycznie zapisywane przez program. Np. nie musisz wykonać żadnych konwersji, czy zapisywać pliku, aby dziennik zapisał informacje o sesji działania aplikacji. Wszystkie konwersje są z kolei zapisywane i przechowywane przez oprogramowanie. Pliki dziennika są przechowywane w C:|ProgramData|VSO ConvertXToDVD|6|Log lub C:|ProgramData|VSO|ConvertXtoHD|2. Znajdziesz także tam dzienniki awarii aplikacji.

Zgłoś problem: Kliknij tutaj, jeśli chcesz otworzyć i wypełnić raport błędu. Raport zostanie wysłany do nas, zawierając najnowsze i najważniejsze informacje (pliki dziennika, itd.), które mogą być przez nas wymagane do przeanalizowania i rozwiązania problemu. Prosimy o opisanie problemu bardzo szczegółowo, jeśli to tylko możliwe.

Sprawdź uaktualnienia: Ręcznie sprawdź dostępność nowej wersji na stronie VSO. Wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli nowa wersja jest dostępna, kliknij na odnośnik do pobrania pliki ze strony CSO. Nie musisz odinstalowywać poprzedniej wersji, lecz wymagane jest zamknięcie ConvertX, który po zainstalowaniu aktualizacji uruchomi się automatycznie w nowej wersji.

Wprowadź klucz licencji: Zobacz wątek Rejestracja.

Kup program: Przenosi Cię bezpośrednio na stronę Sklepu VSO, gdzie możesz dokonać zakupu licencji. Wprowadzenie klucza licencyjnego odblokowuje oprogramowanie, usuwając m.in. znak wodny, czy ograniczenia wersji próbnej. Klucze licencji są wysyłane przez email natychmiast po otrzymaniu płatności. Wymagane jest połączenie z Internetem.

Dodatki: kierują do innych programów VSO, jeśli chcesz wykonać inne zadania (pobierać wideo, konwertować do innych formatów, itd..)

O: Zapewnia informacje na temat
- programu, wersji, sterowników używanych przez program
- statusu rejestracji lub stanu wersji próbnej

Idź do strony głównej